Kto je PATESS FITNESS a prečo ho považujeme za trénerského GURU?

Odpoveď je vcelku jednoduchá. Verí v to, v čo veríme aj my vo Will Salas. A s jeho tvrdením:

Zdravé stravovanie je dôležitým aspektom zdravého životného štýlu a môže vám pomôcť udržať si dobré zdravie a vysokú úroveň vitality…,

plne súhlasíme. A sme radi, že Patrik rád chodí k nám do Will Salas na zdravé jedlo.

Will Salas tu je predsa (okrem iného) aj pre ľudí so zdravým životným štýlom alebo pre tých, ktorí chcú schudnúť.

Patrik Micheľ ( PATESS FITNESS ) je profesionálny kondičný tréner piateho kvalifikačného stupňa.

Študoval na Univerzite Komenského, Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave študijný odbor kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy.

Absolvoval mnoho školení a kurzov v oblasti tréningu, výživy a životného štýlu. Aktuálne pracuje ako osobný kondičný tréner.

 

Poznáte systém #PATESSFITNESS?

 

Nie?

Ak sa chcete stať silnejším, vytrvalejším, zdravším a túžite po dokonalej postave, mali by ste.

Ide o profesionálny komplexný tréningový systém / prístup, ktorý ponúka možnosti, ako zlepšiť výkon a zdravie v jednom. Nie je to paráda?

Tento systém vyvíjal niekoľko rokov počas toho, ako Patrik vo svojom tréningu skúšal rôzne prostriedky a metódy, ktorými cieľom bolo zlepšiť pohybové kvality.

Neskôr začal systém uplatňovať aj pri práci s klientami, čím získal spätnú väzbu veľmi rýchlo!

#PATESSFITNESS

#PATESSFITNESS využíva celý rad tréningových prostriedkov a metód, nie len činky a stroje, ale oveľa viac.

Funkčný tréning, nie len v predstave mnoho zložitých cvičení s rôznorodým náčiním, ale funkčnosti organizmu, ako komplexu jeho schopností, ktorými disponuje.

Podľa jeho tvrdení, si každá schopnosť vyžaduje funkčnosť určitého systému v organizme, inak je  tomu pri vytrvalostnom tréningu a inak pri rýchlostnom, či silovom…


V jeho tréningovom systéme slovo funkčný teda znamená, že priamo a pozitívne ovplyvňuje jednotlivé systémy v tele, ktoré zlepšujú pohybové kvality a zdravie človeka. A zdravá strava je samozrejme súčasťou jeho systému.

Viac o tom čomu všetkému sa Patrik venuje, v čo verí a čo ho poháňa za cestou k zdravému životnému štýlu nájdete na jeho webových stránkach https://patess.sk

willsalas.sk